Cookiebeleid

Introductie


Deze website is eigendom van Charlier-Brabo Group NV (CBG) met maatschappelijke zetel te Boomsesteenweg 28, 2630 Aartselaar (België) met ondernemingsnummer BTW: BE 0404.625.305 en als e-mail [email protected].


Wanneer in dit cookiebeleid vermeldingen zijn van “Wij/We/Ons/Onze/CBG”, bedoelt dit duidelijk Charlier-Brabo Group NV.


CBG maakt gebruik van eigen cookies, de zogenaamde eerste partij cookies, en cookies van derde partijen van wie de diensten op de website (kunnen) gebruikt worden, de zogenaamde derde partij cookies. In het onderstaand item “Cookies die wij gebruiken” vindt u een overzicht van alle cookies met hun respectieve doelstelling, bewaartermijn, wie ze plaatst en ontvangt.


Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u de website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone.


Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo zijn er strikt noodzakelijke cookies, functionele cookies en niet-functionele cookies. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw webbrowser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Met cookies worden ook vergelijkbare technieken zoals pixels, plug-ins, reCaptcha,… bedoeld.


Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.


Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee de website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt. Cookies brengen de veiligheid van uw apparaat niet in gevaar. 


Cookies die wij gebruiken


Herkomst

Eerste partij cookies zijn cookies die CBG beheert en die eigen zijn aan de bezochte CBG website. Derde partij cookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Deze cookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan onze website aan derden verzonden worden.


Levensduur

Permanente cookies blijven op uw toestel (desktop, laptop, smartphone, …) aanwezig voor de levensduur van de cookie. Telkens u onze website bezoekt worden ze geactiveerd. Sessiecookies gelden enkel voor de lopende sessie en worden verwijderd wanneer u de browser afsluit.


Doel van de cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. Dit zijn dus cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website. 


Niet-functionele cookies hebben meestal analytische, sociale en commerciële doeleinden. Analytische cookies helpen ons beter te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Ze geven ons inzicht hoe de websitebezoeker navigeert tussen de verschillende pagina’s, vanuit welke regio hij/zij ons bezoekt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van onze website te verbeteren.


Wij gebruiken volgende soorten cookies op deze website.


Strikt noodzakelijke en functionele cookies zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Ze zijn ook onderdeel van de beveiliging van de website. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of om formulieren in te vullen. Deze cookies worden verwijderd kort nadat uw bezoek aan onze website is beëindigd.


Analytische cookies (derde partij cookies), in bepaalde gevallen gebruiken we cookies van betrouwbare derde partijen. Deze website gebruikt Google Analytics, wat een van de meest gebruikte en betrouwbare analytische software en die ons helpt om betere te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken, zodat we de ervaring ervan kunnen optimaliseren. Deze analytische cookies worden bewaard gedurende 26 maanden. Voor meer informatie, zie https://policies.google.com/privacy


Beheer van cookies 


Met uitzondering van de strikt noodzakelijke en functionele cookies, vragen we uw toestemming voordat deze kleine informatiebestanden geplaatst worden.


Deze toestemming geeft u wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, door te klikken op “Accepteren” in het pop-up scherm. Wilt u echter uw voorkeuren meer gedetailleerd instellen dan krijgt u de mogelijkheid om te klikken op “Toon instellingen”. Nadien kan u kiezen voor welke cookies u toestemming verleent. Deze toestemming kan u steeds intrekken door op de knop “Cookie voorkeuren” in de footer te klikken.


U kan ook via uw browserinstellingen cookies automatisch of handmatig verwijderen. Daarbij is het ook mogelijk om de installatie van cookies weigeren of niet. Uw internetbrowser instellen om een bericht te ontvangen wanneer een cookie wordt geplaatst behoort eveneens tot de mogelijkheden. Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de help-functie van uw internetbrowser. Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat de cookies zijn ingeschakeld in uw browser. 


Uw rechten


Cookies zijn persoonsgegevens. Over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u meer informatie in ons privacybeleid. U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat CBG met uw persoonsgegevens maakt.


Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CBG. Daarnaast heeft u steeds het recht om CBG te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

  

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan CBG in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere, door u genoemde organisatie, over te laten dragen.

 

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

Uitoefening van uw rechten

U kan uw bovenstaande rechten uitoefenen door CBG daarover te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected] of per post naar Boomsesteenweg 28, 2630 Aartselaar, België.


Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door CBG evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CBG) tussen zit.


Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected]


Wijzigingen


Dit cookiebeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig het cookiebeleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 29/02/2024